ENCS

Aktuální workshopy:

4. – 7.7. / Pohybový výzkum v rámci letní rezidence ve Studiu ALTA pod vedením Nely Kornetové

Staňte se aktivní součástí tvůrčího procesu na představení MINE, který bude v Praze připravovat mezinárodní skupina umělců pod vedením Nely Kornetové! Proces probíhá v angličtině. V případě zájmu zašlete stručné CV na adresu karolina@altart.cz.

Pilotní projekt “MINE” by T.I.T.S.:
MINE : bohatý zdroj
MINE : něco, co mi patří
MINE : mina, výbušné zařízení
MINE : rýt či hloubit za účelem získání něčeho vzácného
„Mine“ je pilotním projektem nezávislé skupiny T.I.T.S. (CZ/NOR/SWE), která si tentokrát klade za
cíl prozkoumat vztah lidí k vlastnictví a teritorialitě hluboce zakořeněné v našich instinktech, a
zároveň to, jak ovlivňují naše držení těla, pohyb, hlas a prostorové vnímání. Formálně projekt bude
směřovat k něčemu, co bychom mohli nazývat „fyzická opera“ či „taneční koncert“.
T.I.T.S. chtějí porovnávat své individuální zkušenosti s významem slov „vlastnit, mít“ a územními
nároky v historii. Chtějí se tak dotknout pod-témat, instinktů a emocí, které se publika mohou přímo
osobně týkat.
Během letní residence/workshopu ve Studiu ALTA se chceme zaměřit na práci s gestem, kvalitou
pohybu a jejich provedení ve spojení se zvukem a hlasem, které souvisejí s daným tématem. Tento
workshop bude bádáním a experimentem na pomezí forem. Jak vypadá „fyzická opera“ či „taneční
koncert“?

Letní tréninky pro všechny taneční nadšence!

12. – 14.7. / Michal Záhora

19. – 21.7. / Věrka Ondrašíková

16. – 18.8. / Soňa Ferienčíková

23. – 25.8. / Martina Hajdyla Lacová

Vždy 19:00 – 20:30

Přijďte si zatančit, protáhnout se, zaimprovizovat, vybláznit, zaskotačit a sdílet radost z pohybu!

Cena: 170 Kč / 1 lekce, 300 Kč / 2 lekce, 400 Kč / 3 lekce

Rezervace: rezervace@altart.cz

22.1.2016 – 13.11.2016 / Zuna Vesan Kozánková: Medicína v tanci

Série víkendových workshopů, které propojí současný tanec a kontaktní improvizaci se zaměřením na zdraví tanečníků podle principů čínské medicíny.

22.-24.1. 2016

Záznam z prvního workshopu ZDE.

1.-3.4. 2016

3.-5.6. 2016

23.-25.9. 2016

11.-13.11 2016

Naučte se orientovat se ve zdravotních otázkách svého těla se Zunou, aktívní tanečnicí, pedagožkou a praktikantkou shiatsu, čínské medicíny a qigongu!  V každém ročním období (čínská medicína jich rozlišuje pět) se zaměříme na potřeby lidského těla v dané sezoně, opřeme se o teorii pěti elementů (jedné ze základních teorií čínské medicíny) a to vše přes pohyb, současný tanec, improvizaci a qigong.

CENA:

7.000 Kč / celý kurz (70 hodin)

2.400 Kč / jeden víkend (14 hodin)

Studenti: 6.000 Kč / 1.800 Kč

Rezervujte si své místo zde!

anatomy1

Zuna Kozánková vystudovala Taneční Konzervatoř a Vysokou školu múzických umění v Bratislavě, školu Shiatsu KI a odbor akupunktury a moxibusce na Univerzite Guang Ming Beijing v Praze. Intenzívně se věnuje studiu čínské medicíny, qigongu a taoizmu a jejich interaktivnímu propojení s pohybem lidského těla. Je praktikantkou japonské terapie Shiatsu, 9 let vede vlastní „Školu shiatsu“ na Slovensku. Zuna vyučuje již 25 let, během kterých vyvinula jedinečný styl práce s lidským tělem, založený na zkušenostech s anatomií lidského těla a toky energie v něm. Tyto poznatky propojuje s univerzálními principy taoizmu, a tím přináší svým studentům nové zkušenosti s pohybovou inteligencí. Je vyhledávanou učitelkou pracující v Bratislavě, Praze, Salcburku, Vídni, Leeds, Freiburku, Vratislavi, Bangkoku a Pekingu.

Více se dočtete na danceandmedicine.wix.com/zuna

Proběhlé workshopy:

16. – 20.5.2016 / 9:30 – 16:00 / Jaro Viňarský: Ve stavu klidu v pohybu

Slovenský choreograf a tanečník, držitel prestižní americké ceny Bessie Award (2013) a Ceny Sazky za objev v tanci (2006), povede intenzivní workshop, který se stane impulsem pro letní studentské rezidence v ALTĚ.

Jak poznáš, jestli jsi v pohybu anebo v klidu?

Na tomto workshopu budeme zkoumat stav klidu a budování pohybu směrem k plné kinestetické zkušenosti tance. Budeme pracovat formou sóla, duetu a skupiny. V naší práci půjde především o důraz na přímou zkušenost, podpořenou improvizačním přístupem k tvorbě.

Jako témata pro hledání pohybového slovníku budeme využívat techniky jako například:

Čtyři tělesné pozice vnímavosti: ležení, sezení, stání a chození

Small Dance: zkoumání vlastní historie pohybu

Známý a Neznámý tanec: zkoumání vlastního pohybového jazyka

Kompozice jako objasnění: zkoumání fenoménu tance – jak tanec vyjadřuje emoce, vztahy, jak vypráví příběhy velmi svěžím a nekonvenčním způsobem, jak uvolňuje stereotypy, převahu racionálního způsobu vnímaní a jak narušuje lineární logiku chápání

V závěru workshopu si vyhradíme čas na formu Dialogu podle fyzika Davida Bohma, v centru kterého stojí Ticho jako společný základ pro komunikaci, porozumění, nalezení jasné artikulace pro zažitou zkušenost, smysluplnou a konstruktivní zpětnou vazbu.

Tento workshop je určený pro všechny s vážným zájmem kreativně a hlouběji zkoumat taneční trénink. Některé z technik patří k extrémním formám zkušeností, jelikož jsou definované délkou jejich trvání, jako například stát v klidu jednu hodinu.

Předchozí taneční zkušenosti nejsou nutné.

English friendly.

Rezervujte si své místo zde!

20., 21., 22., 25.4. / Choreografické fórum Aneb pojďme analyzovat choreografii

Moderované diskuze zaměřené na analýzu tance a tvůrčího procesu ve spolupráci se SE.S.TA / Centrum choreografického rozvoje. Lekce povedou zahraniční lektoři Mara Serina (IT), Roberto Fratini Serafide (IT/Šp.) a Kristof Farkas (HU).

15. – 17.4.2016 / Michael Simon: Světlo – tělo – prostor – pohyb

Německý režisér, scénograf a light designer povede víkendový workshop na téma rytmu a dynamiky světel v tanečním představení. Workshop ve spolupráci s Institutem světelného designu propojí svět tance a divadelní techniky. Součástí workshopu je také diskuse s Michaelem Simonem 16. dubna od 17:00 do 19:00, která je volně přístupná.

15. 4.: 17.00-21.00
16. a 17. 4: 10.00 – 18.00

Světlo je často nejsilnější vizuální prvek v pohybovém představení. Zásadně ovlivňuje, jak bude tanečník i choreografie vypadat, vzbuzuje emoce, definuje prostor představení, tvoří tempo a rytmus inscenace.

Tento workshop se zaměří na propojování světla a akce na scéně skrze improvizační přístup ve vztahu světlo – pohyb, na vzájemný vztah operátora (designéra) a performera, jejich „napojení” a interakci při vytváření vizuality představení. Na principy dynamiky pohybu vůči světelným změnám a naopak. Workshop je určen jak pro tanečníky a choreografy, tak pro light designéry a techniky.

Během workshopu se pokusíme zodpovědět následující otázky: Může být světlo partnerem umělci na scéně? Jak moc si má performer uvědomovat přítomnost světla? Spoluvytváří světlo nějak prostor?

Michael Simon je německý světelný designér, scénograf a režisér. Absolvoval studium scénografie ve Stuttgartu v letech 1978 – 1981. Už jako student realizoval v newyorkských galeriích několik performancí, což jej přivedlo k zájmu o světelný design. V roce 1981 v New Yorku představil dílo s názvem Memories Can’t Wait, k němuž napsal scénář a které režíroval. Jeho scénický a světelný design byl uváděn po celé Evropě, v Austrálii, Kanadě, USA, Japonsku i Číně.

Od roku 1992 pracoval jako světelný výtvarník pravidelně s Williamem Forsythem (choreografie Gänge, LDC, Isabelle’s Dance, Impressing The Czar, Limb’s Theorem). Poté navrhoval scénická řešení v divadlech v Berlíně, Hamburgu, Düsseldorfu, Frankfurtu, Darmstadtu, Freiburgu, Wuppertalu a Kielu. Spolupracoval i s Jiřím Kyliánem na choreografiích Sint Joris rijd uit, Kaguyahime, Whereabouts Unknown, Wings of Wax, Zugvögel nebo spektakulární choreografii Arcimboldo, která hostovala v roce 2000 v Praze.

Od roku 1990 se věnuje navrhování světel a scénografie i pro operu – spolupracoval s Pierrem Audim, Peterem Greenawayem nebo Christofem Nelem. Jako operní režisér a designér uvedl inscenace v Basileji, Brémách, Bonnu, Norimberku, Mannheimu a v pařížské opeře, věnuje se též činoherní režii. Michael Simon řadu let vyučuje jevištní a světelný design, mezi roky 1998 a 2004 na Staatliche Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, od roku 2008 na Zürcher Hochschule der Künste.

Více na http://www.michaelsimon.de.

Rezervujte si své místo zde!

14. – 18.3.2016 / 10:00 – 13:00 / Jos Baker

***Z DŮVODU ZRANĚNÍ LEKTORA ZRUŠENO***

Britský tanečník, bývalý člen světoznámého souboru Peeping Tom, přijíždí poprvé učit do Prahy specifickou kombinaci improvizačních cvičení, techniky současného tance a repertoáru.

Workshop je rozdělen do dvou částí, první část se bude věnovat základem Fyzikologie, která nahlíží taneční techniky skrz fundamentální principy pohybu těla v prostoru a jeho proměnu na komplexní taneční materiál. Fyzikologie se snaží o lepší pochopení fyzikálních principů propojení těla a podlahy, sjednocení a izolování těla pomocí představivosti. Tyto zásady se pak využívají v detailních a fyzických tanečních frázích.

Ve druhé části se bude lektor věnovat Trajektoriím. Jde o systém analýzy improvizace a pohybu, který je odvozený z techniky Passing Through Davida Zambrana a z improvizačních technik Williama Forsytha. V průběhu týdne budou tanečníci vedeni k novému chápaní pohybu z pohledu geometrie. Na začátku se bude pracovat s komplexním systémem pohybu jednoho těla, následně skupiny a postupně se tyto dva principy propojí.

9. – 13.2.2016 / 10:00 – 13:00 / Lali Ayguade Farro

Workshop pro profesionální tanečníky

„Během svých workshopů se zaměřuji na práci s podlahou se specifickým důrazem na práci těžiště a chodidel jako základu pro pohyb. Když je všechna síla v chodidlech a nohách, zbytek těla může být volný pro vlastní výraz. Považuji za důležité uvědomění, že energie v těle se nikdy nezastaví, a to přestože třeba jenom klidně stojíte, vždy dochází k jakémusi pokračování pohybu. K pochopení tohoto konceptu se pokusíme dostat skrze různá improvizační cvičení. Zabývat se ale budeme i kompozicí a dotkneme se repertoáru Akram Khan Dance Company.“

Lali je absolventkou Institut del Teatre v Barceloně a P.A.R.T.S. v Bruselu. Mezi léty 2003 a 2012 byla členkou Akram Khan Company, s níž vytvořila projekty Kaash, Ma, Bahok, Vertical Road a Confluence. V roce 2010 byla nominována na britskou Cenu kritiků za mimořádný taneční výkon. V současnosti se věnuje vlastní tvorbě.

CENA: 2,000 Kč do 31.12.2015, 2,500 Kč od 1.1.2016

Rezervujte si své místo zde!

18.12. – 19.12. / Much More Than Christmas

Předvánoční porce tréninků se slovenskými stars:

18.12.17:00 -19:00 / Martina Hajdyla Lacová
19.12. 11:00 – 13:00 / Peter Šavel
19.12. 17:00 – 19:00 / Stanka Vlčeková

Místo si rezervujte na rezervace@altart.cz

Ceny workshopů:

150 Kč / 1 lekce

400 Kč / 3 lekce

9.-13.11. / 10:00-13:00 / David Zambrano

Abychom si mohli vytvořit to správné prostředí pro improvizovaný tanec na jevišti, musíme být schopni vědomých rozhodnutí. Studenti budou během workshopu podněcováni k tomu, aby hledali vlastní kreativní myšlenky, propojovali tělo a mysl, čas a prostor. Budou se učit tančit s flexibilní myslí: tak vytvoříme materiál pro sóla, duety a skupinové situace. „Tanec je perfektní, když existuje vztah jednoty. Propojení nebe/tanečníka/země, minulosti/současnosti/budoucnosti a ženského/mužského vede k taneční zkušenosti, která je vzrušující pro tanečníky i diváky.“ Určeno tanečníkům se zkušeností improvizace na jevišti.

DAVID ZAMBRANO je již přes 30 let významnou osobností mezinárodní taneční komunity. Jeho tvorbu ovlivňuje vášeň pro mezikulturní výměnu. Jako pedagog a performer působí po celém světě, díky čemu je prostředníkem mezi mnohými kulturami a ve svých projektech propojuje umělce z celého světa. Inspirativní pedagog, vynikající tanečník a inovativní choreograf Zambrano významně přispěl do oblasti tance a ovlivnil ho v mnoha ohledech. Jeho techniky „Flying Low“ a „Passing Through“ jsou z jeho posledních inovací, které pomohli improvizovanému tanci posunout se do vzrušující budoucnosti.

Více informací na www.davidzambrano.org

Cena workshopu: do 15.10. 2,000 Kč, po 16.10. 2,500 Kč.

Místo si můžete zarezervovat a zaplatit online zde.

DSC_6428

 

19.10. – 6.11. / 10:00 – 11:30 / Lenka Vagnerová & Company

Soubor LV&C nabízí účast pokročilým a profesionálním tanečníkům na otevřených trénincích ve Studiu ALTA. Otevřené tréninky jsou vedeny špičkovými pedagogy, jakými jsou např.  Jan Kodet, Věrka Ondrašíková, Jarek Cemerek, Dorka Hoštová, Lenka Vagnerová.

Vzhledem k omezené kapacitě míst, rezervace nutná na email: info@lenka-vagnerova.cz, vstupné za trénink je ve výši 100 Kč.

24.10. 10:00 / Jarek Cemerek

25.10. 10:00 / Jarek Cemerek

26.10. 10:00 / Jan Kodet

27.10. 10:00 / Jarek Cemerek

29.10. 10:00 / Věrka Ondrašíková

30.10. 10:00 / Věrka Ondrašíková

31.10. 10:00 / Věrka Ondrašíková

2.11. 10:00 / Jarek Cemerek

3.11. 10:00 / Jarek Cemerek

4.11. 10:00 / Jarek Cemerek

5.11. 10:00 / Jarek Cemerek

6.11. 10:00 / Jarek Cemerek

http://www.lenka-vagnerova.cz/

 

 

Document-page-001

MYSLET TANCEM! / Léto ve Studiu ALTA

Myslíme tancem i přes léto! Přijďte si zatančit i behem prázdnin do Studia ALTA:
14. – 16.7. / Dora Hoštová
21. – 23.7. / Soňa Ferienčíková
11. – 13.8. / Jana Novorytová
18. – 20.8. / Dora Hoštová
25. – 26.8. / Věrka Ondrašíková
Vždy 18:30 – 20:00.
CENA: 170 Kč / 1 lekce
300 Kč / 2 lekce
400 Kč / 3 lekce
Lekce můžete rezervovat na rezervace@altart.cz.
letniT-page-001

20.-21.6. / 10:00 – 14:00 / Nicole Mossoux – Patrick Bonté

Intenzivní dvoudenní workshop se zkušenými belgickými tvůrci na téma taneční divadlo – realita a představa, improvizace a dramaturgie – proběhne u příležitosti uvedení jejich projektu “Histoire de l’imposture” na festivalu TANEC PRAHA 2015. Určeno profesionálním tanečníkům a performerům.

Cena workshopu: 800 Kč

Místo si můžete zarezervovat a zaplatit online zde.

Svou účast na workshopech si můžete též rezervovat na adrese karolina@altart.cz.

Od počátku své spolupráce v roce 1985 vytváří Nicole Mossoux a Patrick Bonté díla specifická překračováním hranice mezi tancem a divadlem. Během práce na konkrétních tématech, která nacházejí vyjádření v pohybu, spojují tyto dva umělecké žánry do jednoho vyjadřovacího jazyka. Atmosféra jejich prací bývá velmi působivá, zároveň však divákům ponechává dostatek prostoru k vlastní interpretaci emocí, které v nich dané představení vyvolá. Díla Nicole Mossoux a Patricka Bontého již byla uvedena přibližně ve čtyřiceti zemích světa.

Patrick Bonté studoval filozofii, humanitní vědy a herectví. Působil jako režisér a dramaturg. Jeho touha zkoumat témata týkající se záhady přítomnosti skrze divadlo ho přivedla k výzkumu tvorby jazyka bez textově-narativní stránky, realismu a psychologie. Patrick Bonté je v současnosti uměleckým ředitelem Les Brigittines (Centra současného pohybového umění města Brusel).

Po studiu klasického tance a absolvování Mudra, školy Maurice Béjarta, přehodnotila Nicole Mossoux – díky vizuálnímu umění, práci s neprofesionálními tanečníky a zkoumání technik jakými jsou Eutony a Tai-chi – vše, čemu se do té doby naučila. Společně s Patrickem Bonté založila tanečně-divadelní soubor Mossoux-Bonté. Od roku 1999 vede vedle workshopů pro profesionální tanečníky se zaměřením na vztahy mezi pohybem a přítomností, pohybem a objekty a pohybem a kostýmem rovněž workshopy pro děti postižené autismem a dalšími psychickými poruchami.

Workshop spolupořádá Tanec Praha a ALT@RT, z.ú.

image_logo_site_wbi logo tp

mossoux-bonte nova

27.4. – 1.5. / 10:00 – 17:00 / Karen Foss Quiet Works

Workshop s norskou choreografkou a jejími tanečníky Martinou Hajdylou Lacovou a Danem Račkem zaměřený na dramaturgii a transformaci společensky angažovaných témat do pohybového jazyka. Určeno všem se zájmem o pohybové divadlo – tanečníkům, divadelníkům, dramaturgům, režisérům a všem se zájmem o pohyb a jeho výzkum.

Tanec je smyslové médium, které kombinuje pohybové schopnosti lidského těla s dalšími vizuálními a zvukovými informacemi, jakými jsou zvukový design a/nebo hudební kompozice. Řekne se jenom pár slov. Když se tanec zabývá politickou výpovědí nebo společenskými tématy, diváci musí číst sdělení z akce, nikoli ze slova.

  • Chtějí diváci prostřednictvím tance diskutovat o společenských výzvách v současném moderním světě?
  • Preferují diváci tanec jako čistě estetické médium nebo jako výpověď o každodenním životě?
  • Jak může tvůrce vyvážit výpovědi o každodenním životě a rozvíjení tance jako takového?

Historicky je tanec propojený s estetickým myšlením a tvorbou. Idealizování těla je podstatnou součástí tance: tanec může být působivý ve své performativnosti. Současný tanec se ale zaměřuje na obsažení radikálních a/nebo kritických úvah:

  • Může být představení s tíživým (politickým nebo společenským) tématem stále esteticky působivé a umělecky kvalitní?
  • Je vůbec důležité, aby se propojoval estetický a politický záměr v tanečních projektech?

Cena celého workshopu: 2500 Kč

Místo si můžete zarezervovat a zaplatit online zde.

Klasické i moderní taneční vzdělání získala Karen Foss na Norwegian Opera Ballet school, Royal Winnipeg Ballet a na workshopech a odborných stážích v Norsku I v zahraničí. Pracovala na nezávislé scéně, ale i pro Národní balet, Norskou televizi či soubor Carte Blanche. Během své kariéry spolupracovala s takovými umělci, jakými jsou Lise Ferner, Lise Eger, Kjetil Skøien, Kjersti Alveberg, Ingun Bjørnsgaard, Ina Christel Johannessen, Min Tanaka či Øyvind Jørgensen.

V letech 1997 – 2011 pracovala jako umělecká ředitelka souboru Carte Blanche. V roce 2008 získala celoživotní grant “G.I.” poskytovaný norskou vládou. Dnes působí jako pedagog na University College v Bergenu a vede vlastní produkční jednotku Karen Foss Quiet Works, která existuje od roku 2001. V letech 2005 a 2007 – 2009 spolupracovala s českým souborem NANOHACH. Jako tvůrce vyhledává technicky zručné tanečníky, kteří se nebojí riskovat.

karen_foss

Fotogalerie

10438572_796010320469816_1016474354302271357_n 10582855_809970965740418_3732477337416627663_o 10855003_809970969073751_5353815064392008144_o